Vadehavet - en dansk nationalpark

Vadehavet er et enestående naturområde, der i Danmark omfatter fire kommuner og længere sydpå strækker sig over tre lande og er samtidig ét af de vigtigste vådområder i verden.
I Danmark er Vadehavet netop blevet udnævnt som nationalpark og har derfor fået status som vildt- og naturreservat.
Vandet i Vadehavet udskiftes to gange dagligt og forskellen på ebber og flod er 2 meter og der flyttes dagligt mere end 1 milliard kubikmeter vand.

Spisekammer for dyr og mennesker
Hvert forår og efterår er Vadehavet spisekammer for ca. 10-12 millioner trækfugle, der spiser sig mætte, inden de igen forlader vaderne for at trække mod nord eller syd. På hver eneste kvadratmeter vade lever op til 100.000 rejer, orme, snegle og muslinger.
Vadehavet er hjem for mange sæler, der kan ses hvile, på de mange tørlagte sandbanker ved ebbe og området er ligeledes opvækstområde for mange fiskearter.
 
.