Da vi byggede mere plads

I flere år har vi manglet plads i bageriet. Men i foråret 2012 indviede vi vores nye bageri. 404 nye smukke og praktiske kvm med plads til det hele.
 

Et projekt med fremtid i

Med udgangspunkt i Det gamle bageri og i Vester Vedsted's særkender fik vi tegnet et skitseforslag til det nye Vadehavsbageri. Det eksisterende hovedhus skulle renoveres og et nyt bageri tilbygges.

 

Hovedhuset

er blevet pudset hvid på alle facader og har fået nye Dannebrogsvinduer, som giver huser mere sjæl. De tidligere fragmenter af sorte detaljer blev færdiggjort, så huset nu fremstår med et harmonisk volumen ud mod vejen.
Rundt om huset er fortovet og beton ændret til piksten og stenmelsbelægning, hvilket passer perfekt med det øvrige vejforløb gennem Vester Vedsted.
Huset er kommet fri af vejen og fremstår mere helstøbt. Det gamle cykelskur er fjernet og erstattet af en lille græs ø med et stort træ, som bidrager positivt til gadebilledet.
Der er monteret lamper på facaden i stedet for de gamle spots.Bageriet

er opført i røde mursten som matcher de eksisterende, både det nye og det eksisterende bageri får nyt sammenhængende tag i sort eternit. Alt ventilation og teknik, der ellers ville stikke ud af taget, er samlet i et rør der løber langs tagryggen.
Røret er sort, så den falder i et med taget og forstyrre det visuelle indtryk af bygningen mindst muligt. Som på huset er her også Dannebrogs vinduer og sorte døre.

Byggeriet er støttet med bl.a. LAG midler